Norsk Senter for Sirkulær Økonomi inviterer til Sirkeltreff.

  • Dato: 11. november
  • Sted: St. Croix gt. 10 A, 1604 Fredrikstad
  • Tid: 14:00 til 16:00

PROGRAM:

Velkommen v/Camilla Brox (daglig leder, NCCE)

BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV EMBALLERING v/Helga Næs
Vi får høre hvordan Emballasjeforsk, et nettverk for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering, jobber. Næs vil også informere om muligheter innenfor virkemiddelapparatet (Forskningsrådet og Matfondavtalen) i forhold til å finansiere prosjekter.

Helga Næs er Forskningssjef i Nofima, Trygg og Holdbar Mat / Research Director Food, safety and Quality, og leder av klyngen Emballasjeforsk. Næs har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (1988) og en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

«THE BIOECCONOMY REGION» v/Dagfinn Hansen
Vi får høre om prosjektet som har som mål å få flere bedrifter (SMB) til å benytte mer råvarer fra skogen mht utvikling av mer bærekraftig emballasje.

Dagfinn Hansen har lang industrierfaring i lederposisjoner i internasjonale bedrifter. De senere årene har hans fokus vært på emballasje og utvikling mot mer bærekraftige løsninger, gjennom sitt engasjement for Emballasjeforeningen.

MULIGHETER OG UTFORDRINGER KNYTTET TIL RESIRKULERING OG GJENVINNING AV MATERIALER v/Sofie Østergaard
Sofie Østergaard har en PhD fra NTNU, Institutt for design. Hun har forsket på forbrukeratferd knyttet til svinn av ferskt brød og hvordan emballasje spiller en rolle i dette. Hun jobber som Fagsjef for Bærekraft og emballasje i Norgesmøllene.

CHRISTIN FAUKLAND-MARTINSEN KOMMER FOR Å SNAKKE OM FIBERMATERIALE, FSC-BÆREKRAFTIG SKOG og et case hvor kartong erstatter plast.
Christin Faukland- Martinsen er med-eier Moltzau Packaging som utvikler, konstruerer og produserer bærekraftige emballasjeløsninger i kartong.

RISIKOAVLASTNING TIL SIRKULÆRE PROSJEKTER v/Ann Mari Skinne (Innovasjon Norge)

Arrangementet er gratis, og åpent for alle (OBS! Begrenset antall plasser).
Ønsker du å sikre deg en plass? Send en mail til camilla.brox@ncce.no eller en sms til +47 941 71 118.

VELKOMMEN!

Hilsen Norsk Senter for Sirkulær Økonomi