Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ønsker velkommen til Sirkeltreff 27. mai.

• Sted: Kortbølgen 15b, 1630 Gamle Fredrikstad
• Tid: 14:00 til 16:00

PROGRAM:

Innledning om dagens tema: Forskning og utvikling v/Camilla Brox (NSSØ)
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er et utviklingssenter for industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter, som ser forretningsmuligheter i sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Forskning og utvikling gir opphav til nye ideer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon.

1. RE-TURN AS v/Hans Jørgen Fjeldvik
Re-Turn er et forskning- og utviklingsselskap som tilbyr utviklingskompetanse innenfor kompositter og polymere. I forbindelse med sine tjenester har selskapet bygget opp en lab. for egen materialutvikling og tilbyr også testtjenester eksternt. Dette testlaboratoriet er tilknyttet NSSØ, og vil utvikles videre til å kunne utføre oppdrag som kan bidra til å utvikle avfalls- og restprodukter til nye råstoffer og produkter som grunnlag for ny produksjon og nye markeder.

Hans Jørgen Fjeldvik er daglig leder i Re-Turn AS. Han har en mastergrad i produktdesign fra Høgskolen i Akershus i tillegg til noe ingeniør- og psykologi-studier. Før han begynte å arbeide for Re-Turn har han hatt stillinger som produktutvikler og produksjonssjef i EKRO Composites AS, hvor han arbeidet med termoplastkompositter. Han har også drevet som uavhengig produktdesigner i HauserDesign AS, hvor han i hovedsak arbeidet med båtdesign. Fellesnevneren for det meste han har arbeidet med er produktutvikling innenfor polymere og kompositter.

 

2. FUTURE MATERIALS KATAPULT-SENTER v/Aslaug Hagestad Nag og Terje Halvorsen
Future Materials katapult-senter er et nasjonalt testsenter for materialteknologi og materialutvikling. Katapult-senteret tilbyr industrielle testfasiliteter, kompetanse og nettverk hvor næringslivet kan utvikle, teste og verifisere nye produkter i et industrielt miljø. De har sterk prosesskompetanse, kunnskap og erfaring om håndtering av side- og bistrømmer fra produksjon og industriell resirkulering.

Aslaug Hagestad Nag er sivilingeniør og daglig leder i Future Materials katapult-senter.

 

 

 

 

Terje Halvorsen er sivilingeniør i Industriell kjemi fra NTH. Han har en bred erfaring fra FoU og drift i prosessindustrien med forskjellige stillinger i Dyno Industrier, Elkem Solar og Metallkraft. Oppgavene har vært innen produkt- og prosessutvikling av eksisterende produksjon og utvikling av nye produkter og prosesser. Han er nå FoU-sjef i Resitec og har jobbet i selskapet siden starten i 2012.

 

 

3. ØSTFOLDFORSKNING v/Hanne Lerche Raadal
Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. De er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljø- og ressurseffektivitet til produkter og tjenester. Gjennom samarbeid med industri og offentlig sektor, jobber de med miljødokumentasjon av produkter, prosesser og tjenester som grunnlag for miljøinnovasjoner.

Hanne Lerche Raadal er utdannet sivilingeniør (bygglinjen) på NTH (nå NTNU). Hun har jobbet i Østfoldforskning siden 1996, hovedsaklig med oppgaver innenfor dokumentasjon av miljøprestasjon og bærekraft for energi- og avfallsbehandlingssystemer.
Hun har også jobbet mye med hvordan sporingssystemer for elektrisitetsproduksjon kan benyttes i miljødokumentasjon og startet opp som PhD-kandidat i august 2009 innenfor dette temaet. Våren 2013 disputerte hun med avhandlingen «Klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon. Sporing og bruk i miljørapportering», og har også deltatt i et EU-prosjekt innenfor temaet sporing av elektrisitet.
Hanne er forskningsleder i Østfoldforskning og dermed ansvarlig for koordinering av de ulike fagområdene. Hanne har tidligere vært ansatt i Asplan Viak Bergen.

 

NESTE SIRKELTREFF – Tema: Slik regner du hjem sirkulærøkonomien

Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge, og Lars Petter Gjermundsen, seniorrådgiver i TheVIT, gir oss en forsmak av neste sirkeltreffs innhold. Da skal vi nemlig se nærmere på hvordan sirkulærøkonomien kan regnes hjem.

 

Velkommen!

Du sikrer deg en plass ved å sende en mail til post@ncce.no med ditt navn og virksomheten du representerer.

Vennlig hilsen oss i NSSØ