StyreAkademiet Østfold tilbyr:
• styreevaluering
• søk etter styremedlemmer
• medlemskap i styre-pool
• bistand ifm utvelgelse
• sammensetting av styre

StyreAkademiet Østfold (SAØ), er en del av Styre- Akademiet Landsforeningen (SAL).

Les mer: www.styreakademietostfold.com