På bildet: Representanter for ulike religioner og livssyn tilstede for å feire verdens miljødag. Foto: Håpets katedral

TIME FOR NATURE – en hyllest til natur og skaperverket hos Håpets katedral

Bærekraftskake. Foto: Håpets katedral

I anledning verdens miljødag, inviterte Håpets katedral til feiring på Isegran, Fredrikstad, hvor katedralen bygges. I over to år har prosjektet pågått og fredag 5. juni var representanter for ulike religioner og livssyn tilstede for å feire. Det ble holdt taler om miljø, bærekraft og kjærlighet til hav og natur. Gjennom samarbeid skaper vi håp og løsninger. Sammen med vakker musikk av Helene Bøksle og Solfrid Molland, ambassadører for Håpets katedral, var det en flott markering av dagen. Det hele ble avsluttet med kaffe og en fantastisk bærekraftkake!

De første takplatene er testoppført på katedralen. Foto: Privat

Samarbeid skaper håp og innovasjon

Katedralen er et levende eksempel på hvordan samarbeid skaper håp og innovasjon. Biobe, Re-Turn og Re-Organic, alle medlemmer i NCCE, har bidratt i utviklingen av prosjektet, hvor forurensende plast fra havet vil få nytt liv gjennom en innovasjonsprosess og blir til takplater i katedralen.

For mer informasjon om Håpets katedral, les her, eller besøk deres hjemmesider: www.hapetskatedral.no

Naturen er livsgrunnlaget for menneskene

Verdens miljødag har blitt markert siden 1972, for å øke bevisstheten om miljøspørsmål, og årets fokus er på naturmangfold. Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden. Bærekraftige og robuste økosystemer med et rikt naturmangfold bidrar med gratis «økosystemtjenester», som for eksempel pollinering. Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen.

Les her, for mer om verdens miljødag.