Ny teknologi er en forutsetning for det grønne skiftet og sirkulærøkonomi, og NCCE ønsker å høre fra medlemmer som er interessert i å delta i et opplæringsprogram innen AI, slik at vi kan skreddersy det til bedriften.

Sammen med Lørn Tech, som er eksperter på å utvikle gode læringsløp, ønsker Smart Innovation Norway med Cluster for Applied AI, å utvikle opplæringsmateriale som skal hjelpe bedriften med å forstå mulighetene innen AI.

De ansatte blir presentert for tematikken gjennom spesialutviklede podcaster, fulgt opp av én workshop per tematikk, som vil hjelpe til med å aktivisere den nye kunnskapen. Gjennom finansieringsordningen BIO (bedriftsintern opplæring) kan vi få til dette uten at det koster mer enn tiden dere legger ned i opplæringen.

Relevante tematikker for en slik opplæring er:

  • Hva er kunstig intelligens? AI 101
  • Hvorfor er AI relevant for vår virksomhet og hvordan identifisere relevante bruksområder?
  • Hvordan bør vi jobbe med data?
  • AI for bærekraft
  • AI i energisektoren
  • AI for dekommisjonering

Tanken er at man velger blant de 3-6 mest relevante tematikkene for egen virksomhet.

Ta kontakt med Natalia.Mathisen@ncce.no /907 46 729 for mer informasjon.