30 år med sirkulær innovasjon

På bildet: Østfoldforskning-familien (Foto: Nora Homleid) Østfoldforskning AS er et nasjonalt forskningsinstitutt og Norges største fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for ...
VIEW MORE