Bedriftsnettverket «Food Circle» utvikler ny teknologi og sirkulære løsninger som bidrar til å gjøre landbruket mer bærekraftig og klimarobust.

Utgangspunktet er felles aktiviteter og samarbeidsprosjekter rundt biogassanlegget og pilotveksthuset på Den Magiske Fabrikken. Biogassanlegget tar imot matavfall fra 1,2 millioner innbyggere og husdyrgjødsel fra regionen. Dette omdannes til bærekraftig biogass og biorest som oppgraderes til verdifulle ressurser for produksjon av mat i veksthus og på friland. I pilotveksthuset dyrkes det klimavennlige tomater, basert på biorest og grønn CO2 fra anlegget.

16 prosjekter:

Bedriftsnettverket er delfinansiert av Innovasjon Norge (bedriftsnettverksordningen), og startet opp i april 2020. Støtten har gjort det mulig å gjennomføre flere innovasjonsprosjekter og markedsstudier for morgendagens klimavennlige matproduksjon, basert på utnyttelse av organiske avfallsressurser. Matsikkerhet har også blitt en viktig pådriver her, med klimaendringer og mer ustabile politiske forhold i Europa og verden. Totalt 16 prosjekter er realisert så langt, med temaene:

•            Jord- og jordforbedringsprodukter tilpasset veksthus og friland (biogjødsel, biokull)

•            Nye dyrkningsmetoder i veksthus basert på biorest – digeponics

•            Energigjenvinning og klimastyring – veksthus

•            Sopp produksjon

•            Eksportmuligheter

•            EU prosjektsamarbeid

Flere av prosjektene har utløst større hovedprosjekter, blant annet «Fjerning av plast i biogjødselen» og et forprosjekt for å etablere et konsortium for å søke på et EU Horizon-prosjekt for å bedre jordhelsen. Soil Deal for Europe er definert som en av Europas 5 samfunnsutfordringer. Jordhelsemanifestet støtter opp under EUs grønne vekststrategi (Green Deal), med ambisjon om å gjøre Europa til et klimanøytralt kontinent innen 2050.

Partnere:

Bedriftene som deltar i nettverket er:

Kontakt:

Ivar Hagemoen, Daglig leder Reklima, ivar@reklima.no

Tina Wågønes, Daglig leder NCCE, tina.wagones@ncce.no