Asker kommune deler for første gang ut en bærekraftspris, i samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Asker Næringsforening. Med denne årlige prisen ønsker Asker kommune å hedre en bedrift som aktivt jobber med bærekraftig utvikling og som bidrar til at kommunen når sine mål innen de fire endringsområdene de neste fire årene.

Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter. For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivareta både miljø, økonomi og sosiale forhold samtidig.

Asker kommune har kommet langt i arbeidet med å styrke sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og er en nøkkelaktør for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisere FN’s bærekraftmål. Samfunnsdelen i kommuneplanen er tuftet på FNs bærekraftsmål og er det strategiske styringsdokumentet for utviklingen av et bærekraftig Asker.

Etter en frivillig vurdering basert på en nullpunktmåling (U4SSC – KPI undersøkelsen 2020) har kommunen vedtatt fire endringsområder som skal prioriteres de neste fire årene:

  • Sosial ulikhet
  • Transport og mobilitet
  • Forbruk og ressursforvaltning
  • Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen

Les mer om vurderingskriterier her.

Nominasjonsfrist er 6.6.22, og du kan nominere din kandidat her.

Vinneren av prisen mottar en sjekk på kr. 25.000.-. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som et forbilde for god bærekraft, både i medier og ulike fagfora. Prisen deles ut av ordfører Lene Conradi 22.6 i rådhuset i Asker.