NCCE har i 2023 bidratt inn i arbeidet med Dialogverktøy for grønne industrietableringer som medlem av ekspertgruppen bestående av et bredt spekter av aktører innen industri, design, arkitektur, miljøorganisasjoner og myndigheter.

Dette verktøyet ble overlevert næringsminister Cecilie Myrseth 2. mai 2024, som svar på ett av de 100 punktene i regjeringens handlingsplan for Grønt industriløft.

Les mer på regjeringens nettside

Dialogverktøyet er utviklet for bruk i konkrete prosesser rundt grønne industrietableringer i Norge. Gjennom tidlig dialog om fellesskap, bærekraft og skjønnhet kan det oppnås verdiskaping for både industriaktører og lokalsamfunn, og bidra til en bærekraftig utvikling uten å gå på kompromiss med klodens tåleevne og framtidige generasjoners livskvalitet.

Arbeidet er ledet av Design og arkitektur Norge (DOGA) i partnerskap med Siva – Selskapet for industrivekst, som i 2024 vil videreutvikle dialogverktøyet til et praktisk verktøy som kan tas i bruk av industrietablerere og vertskapskommuner. Fra NCCEs side er det daglig leder Tina Wågønes som har deltatt i ekspertgruppen.