av Camilla Brox

13. juli i 2017 leste jeg en artikkel i Fredrikstad Blad om at det skulle etableres et senter for sirkulærøkonomi på Øra utenfor Fredrikstad. Jeg hadde samme år startet Brox Consulting, for å bistå bedrifter og organisasjoner med min kompetanse og erfaring for en mer bærekraftig framtid. Jeg var opptatt av å ta vare på jordas ressurser og miljøet, og sirkulærøkonomi var ett av områdene jeg ønsket å fordype meg i. Dette var veldig interessant, og jeg gikk umiddelbart til verks og begynte å gjøre research av dem som hadde gått sammen for å starte senteret; Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net og deres til sammen 45 medlemsbedrifter. På den tiden hadde jeg bodd 17 år i Fredrikstad, men lite visste jeg om hvilken fantastisk kompetanse som befant seg i mitt nærmiljø.

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft

Majoriteten av bedriftene som sto bak etableringen av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) var lokalisert i og utenfor Fredrikstad. Her var bl.a. FREVAR, Borg Havn, Batteriretur, Norsk Gjenvinning, Stene Stål Gjenvinning, Re-Turn, Biobe og Norsus. Felles for alle var et mål om å kartlegge mulighetene innenfor sirkulærøkonomien, sikre høy gjenvinningsgrad og ressursutnyttelse, samt sikre og skape fremtidige «grønne» arbeidsplasser. Etter hvert som jeg ble kjent med bedriftene og menneskene bak, ble det klart for meg at her var det store muligheter, og ikke minst: ett godt miljø og godt samspill!

NCCE’s Stiftelsesmøte 20. desember 2017

20. desember i 2017 ble NCCE stiftet og styret ble satt bestående av engasjerte representanter fra bedriftene, og observatører fra Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad Næringsforening. Det var et sterkt lag med mye kompetanse, og senterets visjon, ‘SAMMEN skaper vi grønn konkurransekraft’, signaliserte handlekraft! Jeg var bergtatt!

Camilla Brox, Bærekraftsambassadør

 

Prosjektmedarbeider, prosjektleder og daglig leder  

Siden stiftelsesmøtet, har jeg vært så heldig å få bistå senteret og senterets medlemmer i ulike roller; som prosjektmedarbeider, som daglig leder (12.2018-10.2020) og som prosjektleder for Borg CO2 (05.2019-d.d.) – og det er jeg svært takknemlig for! Jeg har blitt kjent med spennende bedrifter og engasjerte mennesker, og jeg har fått verdifull kompetanse og erfaring som jeg deler så ofte jeg kan – gjennom foredrag og workshops, og i prosjekter som rådgiver og/eller prosjektleder.

 

NCCE har siden stiftelsen i 2017 vokst seg til å bli landets største nettverk med fokus på sirkulærøkonomi, og har bl.a.:

  • bidratt til at flere prosjekter har fått støtte fra virkemiddelapparatet og blitt realisert,
  • bidratt direkte i prosjektene med bl.a. rådgivning og prosjektledelse,
  • bidratt til etablering av pilot for pyrolyse,
  • arrangert flere nettverkstreff med fokus på kunnskapsdeling og erfaringsoverføring,
  • laget medlemsmagasin og fremmet medlemmers engasjement og prosjekter,
  • holdt foredrag og workshops,
  • inngått samarbeid med mange spennende bedrifter og kompetansemiljøer, og
  • etablert et ressursteam som jeg er så heldig å være en del av.

 

Sammen med alle de andre Bærekraftsambassadørene i NCCE’s ressursteam, bistår jeg gjerne om du/dere har behov!

Vennlig hilsen Camilla Brox

CV: https://www.linkedin.com/in/camillabrox/

 

 

Har din bedrift behov for bistand fra NCCE’s ressursteam?

Ved behov for innspill til  innovasjonsprosesser, prosjektledelse, foredrag og workshops – ta kontakt med Natalia Mathisen på natalia.mathisen@ncce.no eller ring 907 46 729.