Smedvig Eiendom investerer i, utvikler og forvalter eiendom i Norge og Storbritannia. De er opptatt av at byggene de er involverte i skal være bærekraftige og fremtidsrettet med høy grad av innovasjon. Rune Augenstein er CTIO i Smedvig. Han jobber med teknologi og prosjektutvikling, forretningsutvikling og innovasjon. I 2012 skrev han en master i BREEAM, og i dag har stiller Smedvig krav til at alle deres nye byggprosjekt skal være sertifisert av BREAM-NOR og Well.

Nominert til Årets sirkulære bedrift

Nylig var Smedvig nominert til prisen Årets sirkulære bedrift – arrangert av Cnytt, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Circular Norway. Juryen så da etter bedrifter med gode og konkrete resultater innenfor omstilling til sirkulærøkonomi og som inspirerer med sine resultater. I nominasjonen til Smedvig ble deres kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg, Site 4016, trukket frem.

Site 4016 – Byggbransjens nye lekegrind

Site 4016 består av 14 eiendommer lokalisert langs E39 i Stavanger. Der oppgraderes de eksisterende bygningsmassene og her skal de samle aktører fra hele byggbransjen, og legge til rette for samarbeid mellom disse. Site 4016 skal bli en klynge og et regionalt kunnskapssenter for bygg- og anleggsbransjen, og bærekraft og miljøhensyn skal danne selve grunnlaget. Les mer om Site 4016 her: https://site4016.no/site-4016/

Samarbeider med Madaster for økt ombruk av byggematerialer

Sammen med Veni, har Smedvig inngått en partneravtale med den digitale ombruksplattformen, Madaster. Målet er å samle innsikt og å muliggjøre rapportering av sirkularitet og CO2-fotavtrykk i nye bygg, og for å kartlegge hvilke bygg som kan rehabiliteres og ombrukes. Sammen skal de finne løsninger for en mer sirkulær byggnæring.

Les mer om Smedvig her: https://www.smedvig.com/no/eiendom/