Vil du lære mer om SkatteFUNN og regionale virkemidler, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift? 28. mars arrangerer Forskningsrådet et webinar om dette.

Webinaret handler om SkatteFUNN og Regionale forskningsfond for Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. I tillegg vil det bli gitt informasjon om kompetansemeglerrollen i disse fylkene. Webinaret er rettet mot næringslivet og gode hjelpere som har nytte av å delta på dette webinaret.

Når: 28. mars 2023 kl. 09.00 – 10.00

Arrangementstype:  Kurs (webinar). Opptak blir tilgjengelig etterpå.

Passer for: Bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 26. mars kl. 16.00

Meld deg på her:  Webinar – påmelding

Om arrangementet
Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter.

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du også hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Det vil også bli gitt en kort orientering om ordningen FORREGION og kompetansemegling som er en del av ordningen. Kompetansemegling er et gratis tilbud til de bedrifter som trenger bistand for å komme i gang med å bruke FoU i sitt innovasjonsarbeid.

SkatteFUNN-ordningen

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

For å bedriften skal kunne motta skattefradrag må prosjektet oppfylle følgende krav:

  • Prosjektet må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter for bransjen
  • Prosjektet må være til nytte for bedriften
  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset

I dette kurset vil Forskningsrådet gå grundig igjennom formelle krav og nyttige tips til søkere.