En av de viktigste forutsetningene for det grønne skiftet er økt tilgang på fornybar energi for å redusere utslipp og samtidig ivareta bærekraftig vekst.

Fredrikstad Energi leverer sikker og fornybar strøm til rundt 100 000 kunder, hver dag, hele året. Konsernet har drevet virksomhet i Fredrikstad-regionen i over 125 år og tilbyr strøm tilpasset lokale kunders behov. Totalt drifter konsernet strømnettet i 7 kommuner og 2 regioner rundt om i Norge.

Økende behov for grønn energi krever store investeringer i ny teknologi og infrastruktur. Fredrikstad Energi var først ute i Norge med installering av smarte strømmålere på Hvaler og tilhørende digitalisering av strømnettet gjennom datterselskapet Norgesnett. Arbeidet resulterte i en rekke innovasjonsprosjekter og demonstrasjonsområdet Smart Energi Hvaler ble etablert. Strømselskapet Smart Energi inngår i konsernet og tilbyr strømavtaler, solcellepanel og elbilladere som gir kundene en enkel og bærekraftig strømhverdag.

Pålitelig , kompetent og fremtidsrettet utgjør Fredrikstad Energis grunnleggende verdier, og Fredrikstad Energi har som visjon å være steget foran. Dagens samfunn og kunder krever nye og tilpassede løsninger, og utviklingen av nye løsninger skjer i samarbeid og partnerskap med dyktige aktører. Fredrikstad Energi ønsker å bidra i dette arbeidet.

Vi ønsker Fredrikstad Energi velkommen som nytt medlem!

Les mer på www.fredrikstadenergi.no

 

Foto: Brad Halcrow on Unsplash