Hvert år kaster vi 49 000 tonn tekstiler i restavfallet. Det viser en ny analyse Mepex har gjennomført sammen med Forbruksforskningsinstituttet SIFO. 65 prosent av dette er av så god kvalitet at det kunne vært brukt på nytt.

Dette betyr at vi i Norge hvert år kaster over 32 000 tonn med fullt brukbare tekstiler, klær og sko rett i søpla.

– Basert på tilgjengelig avfallsstatistikk, tekstilavfallsanalyser gjennomført i prosjektet Wasted Textiles og tall fra Mepex´ avfallsdatabase, har vi beregnet at nordmenn kvitter seg med 79 000 tonn tekstiler hvert år. Av dette leveres 30 000 tonn til ideelle organisasjoner, men mesteparten går rett i søpla, sier Kristiane Rabben, seniorrådgiver tekstiler i Mepex i en artikkel på bedriftens nettside. Les mer her.

Samarbeidsprosjekt

Wasted Textiles’ er et samarbeidsprosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie, støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond.

«Hvor mye tekstiler, spesielt syntetiske, kvitter norske forbrukere seg med?» er spørsmålet prosjektet stiller. Svaret kommer gjennom å analysere tre ulike materialstrømmer i perioden 2021-2023. Prosjektet har analysert prøver av tekstiler fra tekstil- og avfallsstrømmer fra Oslo, Vestfold og Romerike.

Les hele rapporten her.

Hvordan samle inn tekstilene?

Daglig leder Frode Syversen i Mepex presenterte resultatene på et møte hos NF&TA.

16. januar kom også resultatene fra et prøveprosjekt om å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på. Det er NF&TA – klyngen for tekstilnæringen i Norge – som har gjennomført prosjektet med støtte fra Handelens Miljøfond. Prosjektets styringsgruppe er ledet av NF&TA og har representanter fra LOOP, Samfunnsbedriftene, Fretex, Norwegian Re:textile og Østfold Avfallssortering. Mepex har vært engasjert som prosjektleder og har koordinert arbeidet.

Les mer på NF&TAs nettside.

Nye EU-krav pålegger alle norske kommuner å sørge for innsamling av brukte tekstiler fra 2025. Prosjektet har testet ut ulike måter å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på, i seks ulike områder i Norge. For å kartlegge mengder og kvalitet på tekstilene samlet inn i prøveprosjektet, er det gjennomført omfattende registreringer og analyser før, underveis og mot slutten av prøveperioden.

«I prøveprosjektet var det henteordningene i Trondheim og Fredrikstad som bidro med destørste volumene med tekstiler. Prøveprosjektet i Trondheim samlet inn mest tekstiler regnet i kilo per innbygger. Totalt ble det i prosjektperioden samlet inn 5,6 kg tekstiler per innbygger per år i Trondheim» heter det i rapporten.

Viktig kommunikasjon

Det har også vært gjort en omfattende jobb med enhetlig kommunikasjon og kommunikasjon tilpasset innbyggernes behov i de seks prøveprosjektene.

«Resultatene viser at innbyggerne er fornøyde med det de mottok av informasjon. Det er brosjyre, SMS og utdelte sekker som har vært de viktigste informasjonskanalene. I tillegg har de ulike nettsidene og de ansatte på gjenvinningsstasjonene vært viktige informasjonsbærere» står det i rapporten.

Les hele rapporten her.

Mepex ble presentert som en av NCCEs sirkulære helter i høst, og daglig leder Frode Syversen snakket blant annet om arbeidet med innsamling av tekstiler. Les hele intervjuet her.