I Handlingsplanen for en sirkulær økonomi varslet regjeringen at den vil utrede et samfunnsoppdrag for sirkulær økonomi. Nå inviterer regjeringen til to workshops om dette.

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn og sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Klima- og miljødepartementet (KLD) leder arbeidet og vil i 2024 utrede hvordan et samfunnsoppdrag kan bidra med løsninger for å gjøre økonomien og samfunnet mer sirkulært.

I løpet av 2024 arrangerer KLD derfor to nasjonale workshops for å sikre bredest mulig involvering. I tillegg vil det være en rekke bilaterale møter for å hente innspill og tilrettelegge for dialog med ulike sektorer.

Les mer og meld deg på workshopene her

Tidligere i mai var Tina Wågønes (NCCE), Ole Jørgen Hanssen (NORSUS), Mari Pran (USN) og Sigurd Sagen Vildåsen (SINTEF) på møte i Klima- og miljødepartementet om samfunnsoppdraget på sirkulærøkonomi.

På vegne av Norsk senter for sirkulærøkonomi presenterte de planer for et nasjonalt kompetansesenter for sirkulærøkonomi. Les mer her.